“Авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд иргэдийн оролцоо” нээлттэй хэлэлцүүлэг болно Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх ИРГЭНИЙ ТАНХИМ-аас 2014 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр "Авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд иргэдийн оролцоо” нээлттэй
Хэлэлцүүлгийн мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө гаргажээ Саяхан аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимаас Жолоочийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх асуудал" нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хуралдлаа. Өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хуралдлаа. Тэргүүлэгчдийн хурлын эхэнд олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн 22 ээжийг "Алдарт эх”-ийн нэгдүгээр
САНАЛ АСУУЛГА
Таньд манай вэб сайт хэр ойлгомжтой байна?
Маш сайн
Дунд зэрэг
Дунд
Ойлгомж муутай
Маш муу
Үр дүн